Herdenking van de Watersnoodramp in Den Bommel 2022

Persbericht

 

Dinsdag 1 februari vond in Den Bommel de herdenking van de Watersnoodramp plaats en wel op twee locaties, n.l. ’s middags aan de Molendijk bij het herdenkingspaneel en ’s avonds in de Hervormde Kerk. Deze keer weer zonder publiek volgens de geldende richtlijnen en verzoek van onze plaatselijke overheid. Een zeer verstandig besluit! ’s Morgens werd door wethouder Bruggeman reeds een krans gelegd namens de Gemeente Goeree-Overflakkee bij het monument bij de kerk.

Door Jan Zuijdijk

Op de Molendijk waar het herdenkingspaneel staat, zijn zeven mensen verdronken. Hier was gelegenheid om bloemen te leggen. Ook de heer Theo Jacobs was aanwezig. Hij liep in de rampnacht ook met de groep mensen die door het water werden overvallen en is de enige van die groep die nu nog in leven is. 

Jan Zuijdijk vertelde het verhaal van 1953 en ook over de emoties die bij nabestaanden steeds sterker blijken te worden. Na een minuut stilte werden er bloemen gelegd. De heer Rien Bakelaar legde hier een bloemstuk namens de Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde.

Hervormde kerk
’s Avonds vond de herdenking plaats in de Hervormde kerk, echter soberder dan voorgaande jaren wegens de corona-richtlijnen. Wel thuis te volgen via You Tube en kerkomroep. Ook dit jaar geen Sint Adolfskoor, geen schoolkinderen en geen Jeugdbrandweer.

Rien Bakelaar
De heer Rien Bakelaar heette namens de Stichting Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de mensen thuis.
Zaterdag 31 januari 1953 had ook Den Bommel te kampen met extreem hoog water, zo merkte hij op. En het was nog maar eb! Bij de vloedstroom ’s avonds kwam het water tegen de kruin van de dijken. Ongeveer drie uur s nachts liep het water bij Tuindorp al over de Boven Oostdijk. Toen brak de dijk op de Kade door en zakte het water bij Tuindorp een beetje. Hierdoor werd een deel van Den Bommel gered. Bij de Kade ontstond een stroomgat en was Den Bommel in tweeën gedeeld. Pas zondagmorgen, uren later, hoorden we wat er aan de Westkant van het dorp was gebeurd.

Vriend en vijand
Bakelaar besloot met de woorden: “het water en de wind zijn vriend en vijand. We kunnen ze nooit vertrouwen voor de toekomst”.

Berend-Jan Bruggeman
Namens de Gemeente Goeree-Overflakkee hield wethouder Berend-Jan Bruggeman een toespraak.Hij wendde zich eerst (digitaal ) tot de jeugd, in het bijzonder tot de leden van de Bommelse Jeugdbrandweer. Hij vindt het altijd weer indrukwekkend hoe zij zich bij de herdenking manifesteren. Hopelijk mogen ook zij, met publiek, net als in voorgaande jaren, weer aanwezig zijn.

De Ramp, waarbij hier 12 mensen in het woeste en ijskoude water verdronken, heeft bij nabestaanden en overlevenden nog steeds veel impact. Zij worden iedere dag nog geconfronteerd met het grote verdriet. Voor de jongeren behoort deze ramp al tot geschiedenis van Den Bommel, maar ouderen hebben deze geschiedenis nog helder voor ogen. 

Altijd waakzaam
Tegenwoordig hebben we sterke waterkeringen en laten we ons minder verrassen. De communicatie is nu veel beter dan toen, maar toch … De storm “Corrie” van gisteren laat ons zien dat we steeds waakzaam moeten blijven. ALTIJD!! Met respect gedenken wij onze inwoners die hun leven verloren tijdens de Ramp van 1953.